โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ

      ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งส่งตัวเเทนครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก รุ่นที่ 1 จังหวัดชลบุรี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี