อบต.ลาดบัวขาวศึกษาดูงานการบวนการการจัดการขยะมูลฝอย

      ปิดความเห็น บน อบต.ลาดบัวขาวศึกษาดูงานการบวนการการจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เข้าศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยภายในวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ณ ห้องประชุมราชาวดี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง