โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์เเละประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง