โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศูนย์บ่มเพาะ)ปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่(ศูนย์บ่มเพาะ)ปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เเหล่งการเรียนรู้(การเป็นผู้ประกอบการ)ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ศูนย์การเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทุ่งสมอ บานาน่าฟาร์ม เเละ Ananda Cafe Kanchanaburi จังหวัดกาญจนบุรี