โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา(One Dealer One College)

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา(One Dealer One College)

วันที่ 10 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา (One Dealer One College) หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องเเละปลอดภัยให้เเก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง