การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

      ปิดความเห็น บน การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี