พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 17 ก.ย. 63 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 4 เป็นประธานใน
พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเเสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้เเก่นักเรียน นักศึกษา
ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง