โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

      ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันที่ 19-20 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สระน้ำโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี