โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

      ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการพัฒนารูปเเบบเเละยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านฆ้องน้อย ต.ท่าผา
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี