โครงการรณณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

      ปิดความเห็น บน โครงการรณณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการรณณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยคณะวิทยากรจากสถานพินิจเเละคุ้มครองเด็กเเละเยาวชนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง