โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 ชมรมวิชาชีพการโรงเเรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ โดยมี นายอนุสรณ์ เครือขำเเละนางสาวขวัญจิรา ดัชถุยาวัตร วิทยากรผู้ให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เเละเขียนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาการอาชีพบ้านโป่ง