พิธีประดับเเถบ 2 สี (Day Camp)เเละประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

      ปิดความเห็น บน พิธีประดับเเถบ 2 สี (Day Camp)เเละประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

วันที่ 22 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดพิธีประดับเเถบ 2 สี กิจกรรม Day Camp เเละประดับเครื่องหมาย-วิชาพิเศษเเละเครื่องหมายวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง