กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี2563

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี2563

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรประจำปี 2563 นำโดยผู้อำนวยการพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วางพวงมาลา
ถวายบังคมเเละจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคม(ริมน้ำ) เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี