โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion

      ปิดความเห็น บน โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมกับบริษัท Food passion ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง