ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เเละการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เอกสารดังเเนบมาพร้อมนี้