เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ พชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พร้อมคณะครู เเละนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์ (ริมน้ำ) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี