ร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

      ปิดความเห็น บน ร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งร่วมเเสดงความยินดีกับผู้อำนวยการขุนทอง จริตพันธ์ ย้ายไปดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี