วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกอาชีพ/ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง