วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง