วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง)

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (อาชีวะยกกำลังสอง) ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง