วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงาน

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรม, ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ, ลูกเสือวิสามัญ เเละงานทวิศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาการอาชีพบ้านโป่ง