ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์ขับรถยนต์(เครื่องยนต์ใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, Unknown)