การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน การแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน ปีที่ 23 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
– ผลการแข่งขันรถประดิษ์ระดับอาชีวะ อัตรากินน้ำมัน 599 กิโลเมตร/ลิตร ได้อันดับที่ 30 จาก 145 ทีม
– ผลการแข่งขันรถตลาด อัตรากินน้ำมัน 146 กิโลเมตร/ลิตร ได้อันดับที่ 64จาก 154 ทีม