• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

admin

admin

ประชุมคณะกรรมการประเมิน หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี (อศจ. ราชบุรี)

ประชุมคณะกรรมการประเมิน หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห …

ประชุมคณะกรรมการประเมิน หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี (อศจ. ราชบุรี) Read More »

สัมมนาหลังออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

สัมมนาหลังออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของนั …

สัมมนาหลังออกฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) Read More »

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to E …

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ Read More »