• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศสถานการณ์การแพทยระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะและการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์การประเมิ …

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะและการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา Read More »