• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

ศูนย์ซ่อมสร้าง (FIX IT-จิตอาสา) ซ่อม(Repair) สร้าง(Build) พัฒนา(Top-Up) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 7 – 8 สิงหาคม 2564

ศูนย์ซ่อมสร้าง (FIX IT-จิตอาสา) ซ่อม(Repair) สร้าง(Build) พัฒนา(Top-Up) วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 7 – 8 สิงหาคม 2564