• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ Training of Trainer (การอบรมออนไลน์) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ Training of Trainer (การอบรมออนไลน์) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง