• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ นายชม แก้ววงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 และ นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายนายอรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะครู เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสืบต่อไป