• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออไลน์

โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออไลน์

โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออไลน์ วันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง