• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ วันที่ 11-12, 18-19 กันยายน 2564 ณห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง