• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

ประชุมคณะกรรมการประเมิน หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี (อศจ. ราชบุรี)

ประชุมคณะกรรมการประเมิน หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี (อศจ. ราชบุรี)

ประชุมคณะกรรมการประเมิน หน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี (อศจ. ราชบุรี) ประจำปีการศึกษา2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี