• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น