• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

  สาขาวิชาช่างยนต์

นายบัญชา รัตนพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายจิรายุ ภู่เกษแก้ว
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวมลดา หงษ์สุวรรณ
ครูพิเศษสอน

นายปรีชา มีประเสริฐ
ครูพิเศษสอน