• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนิภาพร เบ็ญพาด
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววริศรา  เหมกุล
พนักงานราชการ (ครู)

นายคงฤทธิ์  แสงจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวนงนุช  พิสูตร
ครูพิเศษสอน