• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปิติณัช  พุกอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายกฤษณะ ชนประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายจิรภณ ดิษยเกษม
ครูพิเศษสอน

นางสาวโสภา มั่นเรือง
ครูพิเศษสอน