• ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาฝีมือ
  • Tel : 032 720351
  • Fax : 032 720352
  • E-mail : bpg@bpg.ac.th
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:30
Menu

  คณะผู้บริหาร

นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายอนุชา จันทร์สนิท
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร, ฝ่ายวิชาการ

นายบัญชา รัตนพฤกษ์
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวปิติณัช พุกอ่อน
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา