การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ MICRO:BIT และการควบคุมโดรน

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ MICRO:BIT และการควบคุมโดรน โดย พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการแข่งขัน ณ ศูนย์การเรียนรู้กาญจนบุรี (ศกก.สทป.) ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี