ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น

          วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    1. 001 ว่าที่ ร.ต. ภาสกร ดอกเข็ม
    2. 002 นางสาวภัทรศยา ภุชงเจริญ