เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ไฟฟ้า)

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕                   

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้