ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู รหัสสาขา ๒๐๖