เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับรายงานตัว รับเอกสารนักเรียนอยู่ประจำเรียนฟรี โดยมีนักเรียน​ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มอบหมายให้ นายอนุชา​ จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวปิติณัช​ พุกอ่อน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนางปาริศรา​ นูมหันต์ หัวหน้างานแนะแนวฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับรายงานตัว รับเอกสารนักเรียนอยู่ประจำเรียนฟรี โดยมีนักเรียน​ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง