เปิดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2566

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการ เป็นผู้อำนวยการกองลูกเสือสามัญ เปิดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ภายใต้โครงการกิจกรรมลูกเสือ พร้อมด้วยผู้กำกับกองลูกเสือ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง