โครงการ การดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาต้นไม้ใน และนอกสถานศึกษา

🌱 โครงการ การดูแลฟื้นฟูบำรุงรักษาต้นไม้ใน และนอกสถานศึกษา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:30 น. – 15:30 น.
📌 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาดูแล ฟื้นฟู บำรุงรักษาต้นไม้ใน และนอกสถานศึกษา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมการสร้างจิตรสำนึก ในการดูแล ฟื้นฟู บำรุงรักษาต้นไม้ใน และนอกสถานศึกษา
เพื่อให้ปลูกฝังจิตสำนึก แนวคิดในการดูแล ฟื้นฟู บำรุงรักษาต้นไม้ใน และนอกสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง