ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สิ่งที่ต้องแนบกับใบสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นต์รับรองสำเนาด้วย
  2. สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ เซ็นต์รับรองสำเนาด้วย
  3. รูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษา 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว ติดกับใบสมัคร

เอกสารใบสมัคร ครูผู้ควบคุมสามารถมารับได้ที่ห้องวิชาการ *ใบสมัครส่งภายในวันจันทร์ที่ 22 พ.ย.64 ณ ห้องวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

File File size Downloads
pdf ใบสมัครแข่งขันทักษะ 2564 292 KB 103