วัน: 14 มิถุนายน 2564

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ปฐมนิเทศนัก …

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online Read More »

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 …

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online Read More »