เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับรายงานตัว รับเอกสารนักเรียนอยู่ประจำเรียนฟรี โดยมีนักเรียน​ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ …

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับรายงานตัว รับเอกสารนักเรียนอยู่ประจำเรียนฟรี โดยมีนักเรียน​ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง Read More »