5 กรกฎาคม 2566

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ MICRO:BIT และการควบคุมโดรน

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุ …

การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ MICRO:BIT และการควบคุมโดรน Read More »

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมทองหยิบ หลักสูตรการทำขนมทองหยอด และหลักสูตรการทำขนมฝอยทอง

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายอนุชา จั …

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำขนมทองหยิบ หลักสูตรการทำขนมทองหยอด และหลักสูตรการทำขนมฝอยทอง Read More »