9 กันยายน 2566

โครงการ บูรณาการ การพัฒนาทักษะ อันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it – จิตอาสา ครั้งที่ 3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งจัดโครงการ บูรณาการ การพัฒนาทัก …

โครงการ บูรณาการ การพัฒนาทักษะ อันพึงประสงค์ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it – จิตอาสา ครั้งที่ 3 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี Read More »

เปิดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2566

นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายอนุชา จัน …

เปิดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี DAY CAMP ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »