แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางดวงใจ ทองสีดำ
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางนิภาพร เบ็ญพาด
ครู คศ.1

นายณรงฤทธิ์ ศรีประภาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวนันท์ จันทร์โท
ครูผู้ช่วย

นายคงฤทธิ์  แสงจันทร์
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวนงนุช  พิสูตร
ครูพิเศษสอน