แจ้งเรื่องการแต่งกายและลงชื่อปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย. 2564